Δίσκοι Ανίχνευσης Μετάλλων Εδάφους

ΔΙΣΚΟΣ GARRETT 8,5" x 11" DD για ΑΤ (Pro &Gold)

Κωδικός: 0042222
190,00 €

Γρήγορη Επισκόπηση

ΔΙΣΚΟΣ GARRETT 8,5" x 11" DD για ΑΤ (Pro &Gold)

Λεπτομέρειες

Ανταλλακτικός δίσκος για τα μοντέλα AT Pro & AT Gold. Με την 
τεχνολογία DD αυξάνεται η απόδοση σε εδάφη με πλούσια περιεκτικοτ.
σε μεταλλεύματα ή σε περιοχές με πολλά άχρηστα επιφανειακά 
μεταλλικά αντικείμενα (σκουπίδια).